Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) er en klinisk national database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af primære hjernetumorer i Danmark. Der sikres valide data der kan bruges til forskning af hjernetumorer. Databasen åbner mulighed for at dokumentere den kliniske aktivitet og vurdere om behandlingsresultaterne er på højde med de ønskede mål.

 

Henvendelser vedr. DNOR kan ske til: 

Anne Kudsk Ragner

Kvalitetskonsulent

RKKP's Videncenter – Afdeling for databaseområde 2: Cancer og Cancerscreening

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Kløvervænget 30, indgang 216 st.th, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C

t:   21381916

e:   ankuds@rkkp.dk

w:  www.rkkp.dk

 

DNOR er en forløbsorienteret produktionsdatabase, som omfatter gliomer. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) er i foråret 2015 blevet appliceret på DNOR, og i denne forbindelse er DNOR IT-mæssigt omlagt fra Klinisk Målesystem (KMS) til Topica.

Hovedprincippet i DNKK er automatisk generering af forløb baseret på registreringer i administrative registre, in casu Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret, som importeres til Topica. De kliniske afdelinger indtaster i Topica således kun eventuelle rettelser til de administrative data samt oplysninger, som ikke kan genereres via DNKK-algoritmer.