Topica-database

For at gå direkte til login i TOPICA-databasen brug link på forsiden

Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. 

Tilgang til databasen er testet med brug af Internet Explorer og Chrome browserne. Alternative browsere kan give problemer.

Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen.

For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte:

 

Brugeroprettelse af ny brugere: Følg vejledning og kontakt RKKP´s centrale brugeradgang (for TOPICA systemet): https://www.rkkp.dk/systemer-og-support/brugeroprettelse-og-support/   

- mail sendes til brugeroprettelser@rkkp.dk med alle relevante oplysninger på det angivne skema.

 

Brugeroprettelse efter flytning af DNOR til Region Syd: Som tidligere udmeldt er brugere og brugeradgange, der ikke har været i brug de seneste 3 måneder, inaktiveret ved flytningen ultimo august 2021.

Hvis du oplever, at din brugeradgang bliver deaktiveret efter flytningen, da sendes mail til brugeroprettelser@rkkp.dk med alle relevante oplysninger, og der modtages svar hurtigst muligt. Aktuelt har man 72 timer til at logge ind i DNOR, før man deaktiveres igen. Blanket med relevante oplysninger tilgås her (for TOPICA database): https://www.rkkp.dk/systemer-og-support/brugeroprettelse-og-support/

 

Brugere på neurokirurgiske afdelinger oprettes med retteadgang til udrednings- og kirurgiformularer (læseadgang til stråle- og kemoformularer); brugere på onkologiske afdelinger oprettes med retteadgang til stråle- og kemoformularer (læseadgang til udrednings- og kirurgiformularer).

OBS – HUSK AT GIVE BESKED OM AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR  O.LIGN.