Kontakt DNOG

Vedrørende patienthenvendelser henvises til kontakt til de kliniske afdelinger.
Denne side er primært platform for multidiciplinært samarbejde indenfor DNOG.

Henvendelser kan ske til formanden:

René Laursen
Neurokirurgisk afdeling
Ålborg Universitetshospital
E-mail: rjl@rn.dk