Kontakt DNOG

Vedrørende patienthenvendelser henvises til kontakt til de kliniske afdelinger.
Denne side er primært platform for multidiciplinært samarbejde indenfor DNOG.

Henvendelser kan ske til formanden:

René Laursen
Neurokirurgisk afdeling
Ålborg Universitetshospital
E-mail: rjl@rn.dk
 
eller til:

Sekr. Trine Gren Sørensen
DNOR sekretariatet
Onkologisk afdeling
Odense Universitetshospital

Tlf: 6541 3986
Fax: 6541 2957
E-mail: trine.gren.soerensen@rsyd.dk