DNOG Årsrapport 2017

DNOR årsrapport viser gode behandlingsresultater i Danmark

Årsrapport 2017: (klik her)
 
DNOR Årsrapport 2017 afrapporterer indikatorresultater og supplerende analyser for patienter med nydiagnosticeret primær hjernetumor (gliom) i perioden 1.januar 2017 - 31.december 2017. Etårs- og toårs overlevelsesindikatorerne inkluderer imidlertid patienter diagnosticeret i hhv. 2016 og 2015 for opgørelse i 2017.

I 2016 kom der en ny WHO klassifikation af hjernetumorer med større fokus på molekylær patologisk diagnostik. Dette medfører større kompleksitet og tidsforbrug i den patologiske diagnostik. Der er to patologi indikatorer der belyser, at dette område har særlige udfordringer, der bør forbedres. Måltallene for patologi indikatorerne viser desværre faldende tendens på landsplan; men samtidig at der er meget stor spredning imellem de forskellige regioner. Det positive er således at denne variation viser at der findes løsninger på dette problem i nogle regioner, som så blot vil kræve en ledelsesmæssig prioritering i de resterende regioner.

Neurokirurgien og onkologien viser generelt en god udvikling for de områder, hvor der er opsat indikatorer. Her viser indikatorerne forbedringer eller stabilitet. Overlevelsen er opgjort for patienter med glioblastom og ændres ikke signifikant igennem årene.

No documents found.