DNOG Årsrapport 2018

DNOR årsrapport viser gode behandlingsresultater i Danmark

Årsrapport 2018: (klik her)
 
DNOR Årsrapport 2018 afrapporterer indikatorresultater og supplerende analyser for patienter med nydiagnosticeret primær hjernetumor (gliom) i perioden 1.januar 2018 - 31.december 2018. Etårs- og toårs overlevelsesindikatorerne inkluderer imidlertid patienter diagnosticeret i hhv. 2017 og 2016 for opgørelse i 2018.

Neurokirurgien og onkologien viser generelt en god udvikling for de områder, hvor der er opsat indikatorer. Overlevelsen er opgjort for patienter med glioblastom og ændres ikke igennem årene. Overordnet viser indikatorerne og de øvrige indsamlede data, samt tolkningerne af disse, at vi i Danmark lever op til internationalt niveau.

Den endelige patologi diagnose er afgørende for den postoperative vejledning af patienten. I 2016 kom der en ny WHO klassifikation af hjernetumorer med større fokus på molekylær patologisk diagnostik. Dette medfører større kompleksitet og tidsforbrug for at beslutte den endelige patologi diagnose. Der er to patologi indikatorer der belyser, at dette område har særlige udfordringer, der bør forbedres. Måltallene for patologi indikatorerne viser manglende målopfyldelse på landsplan; men samtidig at der er meget stor spredning imellem de forskellige regioner. Det positive er således at denne variation viser at der findes løsninger på dette problem i nogle regioner, som så blot vil kræve en ledelsesmæssig prioritering i de øvrige regioner.

No documents found.