DNOG Årsrapport 2020

DNOR årsrapport viser gode behandlingsresultater i Danmark

Årsrapport 2019-20: (klik her)
 
DNOR Årsrapport 2019-2020 afrapporterer indikatorresultater og supplerende analyser for patienter med nydiagnosticeret primær hjernetumor (gliom) i perioden 1.januar 2019 - 31.december 2019 og 1.januar 2020 - 31.december 2020. Årsrapporten omfatter to nye kohorter af patienter på grund af overgang til LPR3 primo 2019 og efterfølgende implementering af LPR3 i DNOR-DNKK databasen i løbet af 2020.   

Overordnet ligger resultaterne for de opsatte indikatorer på et tilfredsstillende niveau, og har vist en god udvikling igennem de seneste år. Indikatorerne og de øvrige indsamlede kvalitetsdata tyder på, at patienterne bliver håndteret efter de opsatte nationale retningslinjer.

No documents found.