Årsrapport 2011

For få hjernetumorpatienter er uden resttumor efter neurokirurgisk indgreb. Der er problemer med at få udført postoperativ MR-scanning. DNOR bør omlægges til en IT-platform, der kan håndtere forløbsbaseret registrering.

Download årsrapport: klik her

Hovedbudskabet er at antallet af patienter med MR-verificeret resttumor efter operation er kun 13 procent for hele landet, og dette skønnes for lavt. Desuden at knapt en tredjedel af alle patienter i Danmark ikke får lavet den anbefalede postoperative MR-scanning til tiden.

Årsrapport 2011 dækker perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011. Rapporten baseres på data indberettet frem til 1. april 2012. Der sammenlignes med tidligere år.

Der er fremdrift i udviklingen af DNOR og antal indberetninger er øget. Organiseringen og driften af DNOR fungerer.

Det største problem for DNOR er fortsat at den aktuelle IT-platform er uhensigtsmæssig til at beskrive forløb pga. den manglende kobling imellem skemaerne fra de kirurgiske og de onkologiske afdelinger. Det vil kræve en økonomisk bevilling at lægge om til en forløbsbaseret database.