Årsrapport 2012

DNOR bør omlægges til en IT-platform, der kan håndtere forløbsbaseret registrering.

Download årsrapport: klik her

Årsrapport 2012 dækker perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013. Rapporten baseres på data indberettet frem til 1. april 2013. Der sammenlignes med tidligere år.

Organiseringen og driften af DNOR fungerer.

Det største problem for DNOR er fortsat at den aktuelle IT-platform er uhensigtsmæssig til at beskrive forløb pga. den manglende kobling imellem skemaerne fra de kirurgiske og de onkologiske afdelinger. Det vil kræve en økonomisk bevilling at lægge om til en forløbsbaseret database.