Årsrapport 2015

DNOR årsrapport viser gode behandlingsresultater i Danmark

Download årsrapport: klik her

Årsrapport 2015 rapporterer indberetning af patienter med ny diagnosticeret primær hjernetumor (gliom) i perioden 1.januar 2015 - 31.december 2015. Ét-års overlevelsen dækker dog over patienter diagnosticeret i 2014 og 2-års overlevelsen patienter diagnosticeret i 2013. Der er sammenlignet med patienter i DNOR diagnosticeret i 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. Den 11. april 2016 var skæringsdato for at indlevere indberetninger medtaget i denne årsrapport. 

Primo 2015 blev DNOR omlagt, dels blev Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) appliceret på DNOR og dels er der skiftet it-platform fra Klinisk Målesystem (KMS) til Topica. 

På trods af de udfordringer som DNOR i år har været igennem med DNKK omlægningen, peger indikatorerne og de øvrige indsamlede data samt tolkningerne af disse, at vi i Danmark lever op til internationalt niveau, hvad angår behandlingen af primære hjernetumorer (gliomer). 

No documents found.