Årsrapport 2009

DNOR udgav 20. august 2010 Årsrapport 2009

Årsrapport 2009 Klik her

Årsrapporten for 2009 er den første udgivelse, hvor det er muligt at præsentere data.

Årsrapporten indeholder præsentation af indberetninger, udvalgte kvalitetsindikatorer og øvrige deskriptive data, som alt opgøres på afdelingsniveau, således at afdelingen kan evaluere sig selv.

Det har været et stort problem for analysen og udfærdigelse af denne årsrapport, at vi ikke har kunnet få leveret centrale data til tiden.

Opsætningen af driften af DNOR har vist sig at fungere. Brugerfladen har fungeret til indtastning på de indberettende afdelinger og systemet synes stabilt. Brugervejledningerne har været tilfredsstillende, og hot-line funktionen har fungeret både i NIP-sekretariatet ved besvarelse af tekniske problemer og i DNOR-sekretariatet i forhold til de sundhedsfaglige spørgsmål.

Det har stor værdi at der er dannet et samarbejde imellem de indberettende afdelinger, DNOR og Kompetencecenter Syd, hvilket har væsentlig værdi for fremtidig succes.