Årsrapport 2010

Den 11. november 2011 udgav DNOR Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 klik her

Årsrapport 2010 dækker perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010. Rapporten baseres på data indberettet frem til 1. marts 2011. Der sammenlignes med tidligere år.

I 2010 er antal indberetninger steget markant, hvilket er glædeligt. Det er dog en vedvarende udfordring for de kliniske afdelinger at få tid til at indberette data.

På trods af registerets unge alder er det lykkedes at etablere et system der overholder alle de formelle krav der stilles til en landsdækkende klinisk database og med overholdelse af tidsfrister for afrapportering.

Registeret er fortsat under udvikling. En forløbsbaseret registrering er ikke mulig med den nuværende indberetningsplatform. De centrale data kan ikke i fuldt omfang kompensere herfor. Omlægning til en bedre forløbsregistrering vil kræve økonomisk prioritering.

Rapporten er udfærdiget af styregruppen for DNOR med deltagelse af Kompetencecenter Syd. De indberettende afdelinger har været hørt og haft lejlighed til at kommentere årsrapporten.