DNOR Kirurgi-skema

Fra 1. januar 2013 er der to rettelser i kirurgi indberetningen til DNOR. Navn på operatør skal ikke længere indrapporteres og resttumor registreringen ændres.

DNOR registrering af operatørnavn og resttumor ændres pr 1. januar 2013. 

Operatør navn

Fremover skal man ikke angive navn på operatøren eller på den superviserende speciallæge 

Resttumor

Tidligere skulle man svare om der var synlig resttumor: ja eller nej

Fremadrettet skal man svare:

Resttumor på MR: ? Ja - Målbar: ≥10×10mm   ? Ja - Ikke-målbar    ? Nej - Ingen

Forklaring: Kryds ved ’Målbar’ hvis der er kontrastopladende proces der måler ≥10×10mm. Kryds ved ’Ingen’ hvis der ikke er tegn til nogen resterende kontrastopladning sv.t. tumor. Øvrige tilfælde afkrydses ved ’Ikke-målbar’.

Yderligere forklaring findes i den nye 2012 gliom retningslinje afsnit 4.5 (www.dnog.dk/dokumenter)

Nyt kirurgi-skema fines også: http://www.dnog.dk/database/skemaer