DNOR postoperativ MR

Ændring af definition for variabel for postoperativ MR scanning. Dato for postoperativ MR skal nu altid registreres.

Dato for den postoperative MR scanning skal altid registreres.

Hidtil har man skullet svare 'ja' eller 'nej' på, om der er udført MR scanning mindre end 72 timer postoperativt. Kun hvis der svares 'ja' har man mulighed for at indtaste 'MR-dato'. Dette medfører at MR scanninger udført efter 72 timer ikke bliver registreret med dato.

Fremadrettet skal man svare 'ja' eller 'nej' eller 'uoplyst' på, om der er udført postoperativ MR scanning (uanset hvor lang tid efter operation). Når man svarer 'ja' skal dette følges af indtastning af 'MR-dato' uanset hvornår den ligger postoperativt.

Den efterfølgende analyse vil vise hvor lang tid efter operation MR scanningerne bliver udført.

MR scanning bør fortsat udføres < 72 timer efter tumorresektion iht. retningslinje.

Overvejelser vedr. denne ændring er yderligere bekrevet i Årsrapport 2009.