DNOR ændringer i variable og indikatorer

Disse ændringer blev drøftet på møde med kirurgigruppen den 1. november 2013 og besluttet på bestyrelsesmøde i DNOG (incl DNOR styregruppe) den 6. december 2013.

Fælgende ændringer blev drøftet på møde med kirurgigruppen den 1. november 2013 og besluttet på bestyrelsesmøde i DNOG (incl DNOR styregruppe) den 6. december 2013.

Nye skemaer er uploadede på http://www.dnog.dk/database/skemaer 

Ændringen indføres pr 1. januar 2014 hvor de relevante felter vil være oprettet i indtastningsmodulet.

 

Variable

To nye variable indføres til registrering fra 1.januar 2014:

1) Funktionelt område:          

Eksempler på ”elokvente” områder i kirurgisk henseende:

Registreres i skemaet: ’Primær udredning – DNOR’

2) Planlagt operationstype      

Planlagt operationstype:

Registreres i skemaet: ’Kirurgisk behandling og sekundær udredning – DNOR’

Desuden er der aftalt at kirurgigruppen har ansvaret for, i hver deres afdeling, at informere relevante kollegaer. DNOG retningslinjen for gliom vil tilsvarende blive opdateret. Sidste afsnit i kap 6.1 nederst på side 36 slettes der indsættes følgende:

 

Citat Start

Med henblik på ensartet registrering i  DNOR databasen findes det hensigtsmæssigt, at angive de præoperative formål med og det forventede resultat af operationen. Kirurgen anfører derfor præoperativt 1 af 4 resektionsmuligheder i journalen under ”operations indikation”. I forbindelse med dette karakteriseres tumor også efter sin elokvente beliggenhed.

 

Resektionsgrad:

1. Makroradikal tumorfjernelse (=”ingen resttumor” eller ”ikke målbar resttumor” på postoperativ MR-skanning).

2. Partiel tumorfjernelse (=” målbar resttumor”, som er <50% af oprindeligt tumorvolumen).

3. Dekompression (=”målbar resttumor”, som er  50% af oprindelig tumorvolumen).

4. Biopsi.

 

Tumorerne klassificeres efter deres funktionelle beliggenhed:

Elokvens (modificeret efter Sawaya 1998):

1. Elokvent område

2. Nær-elokvent område

3. Ikke elokvent område

 

Eksempler på elokvente områder:

  1. Primære motor og sensoriske områder
  2. Primære sprogområder og forbindelser (Broca og Wernicke),
  3. Insulære områder
  4. Capsula interna, thalamus, dybe grå substans,
  5. Visuel cortex og synsbaner
  6. Dele af corpus callosum
  7. Cerebellare nuclei
  8. Hjernestamme

Citat slut

 

 

Indikatorer

Der laves ændringer i indikator 3 og 4.

Indikator 3 ændres fra:

’Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer’

Til:

’Andel operationer udført af eller superviseret af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer’

De er ingen ændring i beregningen af indikator 3. Indføres med det samme, dvs. fra årsrapport 2013.

 

Indikator 4 ændres fra:

’Andel af patienter uden resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført efter primær operation ud af samtlige primært diagnosticerede patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. (Nævneren er inklusiv patienter hvor der kun er udført biopsi eller hvor kontrol MR-scanning ikke er udført)’

Tærskelværdi: 20 %

Til:

’Andel af patienter uden resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført efter primær operation ud af samtlige primært diagnosticerede patienter, der præoperativt er planlagt til makrototal tumorfjernelse og hvor den histologiske diagnose er GBM. (Nævneren er inklusiv patienter hvor kontrol MR-scanning ikke er udført)’

Tærskelværdi: 80 %

Dette kræver ny beregning af indikator 4, hvor den nye variabel ’planlagt operationstype’ indgår i afgrænsning af nævneren. Den nye indikator kan ikke sammenlignes med tidligere årgange; men giver en forenklet tolkning med optimal score op til 100 % og der sættes indledningsvis en skønnet tærskelværdi på 80 %.

Indføres første gang i beregninger til årsrapport 2014 efter at variablen ’planlagt operationstype’ er registreret i et år.