DNOR-skemaer

Der er opdaterede skemaer der kan downloades

Opdaterede DNOR-skemaer kan downloades ved at søge i menuen under 'DNOR' og derefter 'skemaer'.

I de nye skemaer er der tilføjet flere hjælpetekster.

Variablen 'hvis-nej-til-operation' er flyttet fra KIRURGI-skema til PRIMÆR UDREDNING-skema, hvor den findes nederst under 'nej-til-histologisk-diagnostik'

Dertil er der i slutningen af både KIRURGI- og PRIMÆR-skema tilføjet ny variabel vedrørende 'planlagt onkologisk behandling'.

På STRÅLE- og KEMO-skemaerne er der i starten tilføjet en ny variabel vedrøredne om der er 'besluttet at give strål- eller kemoterapi' efter den første vurdering i afdelingen.