DNOR-skemaer komplikation

Der bør være større fokus på at få registreret komplikationer efter den primære opertion

KIR-skema: Det er et generelt problem at komplikationer ikke bliver registreret. De komplikationer som postoperativt medfører et yderligere operativt indgreb skal regisreres. Ved screening af 480 opererede patienter er dette kun sket én gang. Det kunne være udtryk for rigtig god kvalitet; men desværre drejer det sig nok om underrapportering.

Altså, når en patient postoperativt gennemgår en yderligere operativ procedure pga komplikation, så skal I oprette et yderligere KIR-skema, hvor I vælger 'operationsindikation' - 'komplikation' - og kryds ved relevante komplikationstype. Derefter udfyldes operationsdato. Resterende felter i KIR-skema er i dette tilfælde irrelevante