Hotline DNOR

Ændring af hotline oplysninger nederst på registreringsskema

DNOR sekretariatet har fået ny sekretær.
Velkommen til Trine Gren Sørensen.
Hotline oplysningerne er tilsvarende redigeret nederst på de fire registreringsskemaer.

Ved sundhedsfaglige spørgsmål kontaktes DNOR-sekretariatet, Onkologisk Afdeling, OUH:
   Lægesekretær Trine Gren Sørensen, tlf. 6541 3986 eller
   trine.gren.soerensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Ved problemer med indtastning kontakt NIP-sekretariatet:
   Systemansvarlig, Pia Andersen, tlf. 8728 4984 eller
   pia.andersen@stab.rm.dk