Kvartalsrapport 2010 3. kvartal

Kvartalsrapport 2010 3. kvartal Klik her

Rapporten redegør for de indikatorer, som meningsfyldt kan værdisættes kvartalsvis.

Rapporten medtager kun forløb med komplette og valide data i forhold til den enkelte indikator.

Den enkelte indikator fremtræder ukommenteret.

Problemer ved vurdering af indikatorerne er omtalt i Årsrapport 2009