Meningeom retningslinjer

Retningslinjer for behandling af meningeomer er nu udgivet efter at de blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde

Disse retningslinjer for behandling af patienter med intrakranielt eller intraspinalt meningeom er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DNOG. Retningslinjerne er en fortsættelse af det arbejde, der er lagt i tidligere retningslinjer fra henholdsvis Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)  ”Primære hjernetumorer hos voksne” (2007) og DNOG ”Retningslinjer for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne” (2008).

Retningslinierne for behandling af patienter med meningeom er den anden i en række , som DNOG planlægger vedrørende  patienter med primær hjernetumor. Hermed er ca. ¾ af de primære hjernetumorer dækket. Retningslinjerne er udarbejdet af en tværfaglig gruppe bestående af neurolog, neuropatolog, neuroradiolog, onkologer og neurokirurger. Jeg har en forventning om at retningslinjerne vil blive udbredt på de berørte afdelinger  og dermed medvirke til at højne kvaliteten af behandlingen af patienter med meningeom. Retningslinjerne vil blive revideret hvert 4. år. Alle bidragydere takkes hermed for deres store arbejde.

 

Michael Kosteljanetz

Formand for DNOG

 

Retningslinjen kan ses under 'dokumenter'.