Opfølgningsprogram for hjernekræft

Sundhedsstyrelsens første udgave af opfølgningsprogram for hjernekræft

Download opfølgningsprogram: klik her

Formålet med opfølgningsprogrammet er en nytænkning af opfølgningen efter kræftbehandling. Fremover vil der blive udarbejdet en individuel opfølgningsplan tilrettelagt med udgangspunkt i patientens behov og opfølgningsprogrammets faglige retningslinjer. For nogle patienter vil det stadig være nødvendigt med rutinemæssig undersøgelser på grund af tidligere kræftsygdoms karakter, mens det for andre ikke er nødvendigt.

Læs mere om de nye opfølgningsprogrammer:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/nye-opfoelgningsprogrammer-for-kraeft

No documents found.