Procedure ved refusion

Fra 1. januar 2012 sendes blanket til refusion direkte til Databasernes Fællessekretariat. Blanket downloades under 'Dokumenter'

Procedure ved refusion

Vejledning

Blanket

Blanket udfyldes og underskrives, hvorefter den sammen med evt. kvitteringer mailes(scannes) til:

piafrn@rm.dk

Alternativt pr fax eller brev til DFS:

Pia Frandsen, Databasernes Fællessekretariat, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N