Organisation

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe er en national tværdisciplinær gruppe af fagpersoner, der arbejder med primære hjernetumorer. DNOG er organiseret i en bestyrelse med bred repræsentation og en udpeget formand og sekretær. Hertil er der flere underudvalg, som f.eks. styregruppen for DNOR og udvalg for de enkelte fagområder.

DNOG blev etableret i 2005 og fungerer nu som dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for de primære hjernetumorer.


  DNOG-logo

Procedure ved refusion

Blanket

Blanket udfyldes og underskrives, hvorefter den sammen med evt. kvitteringer mailes(scannes) til:

piafrn@rm.dk

Alternativt pr fax eller brev til DFS:

Pia Frandsen, Databasernes Fællessekretariat, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N