Bestyrelsen


Neurokirurgi

Jane Skjøth-Rasmussen              Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Mette Schulz                                Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

René Laursen (formand)              Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Søren Cortnum                             Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital

 

Onkologi
Benedikte Hasselbalch                 Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Charlotte Haslund                         Onkologisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Slavka Lukacova                          Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Steinbjørn Hansen (sekretær)      Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

Dansk Center for Partikelterapi

Aida Muhic                                    Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 

Patologi

Benedicte Parm Ulhøi                   Neuropatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Bjarne Winther Kristensen            Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

David Scheie                                 Patologiafdelingen, Neuro Team, Rigshospitalet

Marianne Schmidt Ettrup              Patologisk Institut, Ålborg Universitetshospital

 

Neurologi
Birthe Krogh Rasmussen             Neurologisk Afdeling, Hillerød Sygehus

Dagmar Beier                               Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Emilie Lund Laursen                    Neurologisk Afdeling Rigshospitalet

Kåre Eg Severinsen                     Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

 

Radiologi
Mette Hjørringgaard Madsen       Neuroradiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Vibeke André Larsen                   Radiologisk Afdeling, Rigshospitalet

 

Nuklearmedicin

Ian Law                                        Klinisk Fysiologisk & Nuklearmed. Afd, Rigshospitalet