Forretningsudvalget

Neurokirurger
René Laursen (formand)            Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Sygehus
Michael Kosteljanetz                 Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
 
Onkologer
Steinbjørn Hansen (sekretær)      Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Hans Skovgaard Poulsen            Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 
Patologer
Helle Broholm                             Patologiafdelingen, Neuro Team, Rigshospitalet
 
Neurologer
Elsebeth B. Christiansen             Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus
Birthe Krogh Rasmussen             Neurologisk Afdeling, Hillerød Sygehus
 
Radiologer
Leif Sørensen                              Neuroradiologisk Afdeling P, Århus Sygehus