Organisation

 

ORGANISATION

&

VEDTÆGTER

Hvad er DNOG

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe er en national tværdisciplinær gruppe af fagpersoner, der arbejder med primære hjernetumorer. DNOG er organiseret i en bestyrelse med bred repræsentation og en udpeget formand og sekretær. Hertil er der flere underudvalg, som f.eks. styregruppen for DNOR og udvalg for de enkelte fagområder.


DNOG blev etableret i 2005 og fungerer nu som dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for de primære hjernetumorer.

Bestyrelse


Neurokirurgi

Anders Rosendal Korshøj                    Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Christian Bonde Pedersen* (formand)  Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Jane Skjøth-Rasmussen*                    Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Kåre Schmidt-Ettrup                           Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

 

Onkologi
Benedikte Hasselbalch                       Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Charlotte Haslund                              Onkologisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Slavka Lukacova*                              Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Steinbjørn Hansen (sekretær)             Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

Dansk Center for Partikelterapi

Aida Muhic                                       Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 

Patologi

Benedicte Parm Ulhøi                        Neuropatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

David Scheie                                    Patologiafdelingen, Neuro Team, Rigshospitalet

Jeanette Krogh Petersen                    Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Marianne Schmidt Ettrup                   Patologisk Institut, Ålborg Universitetshospital

 

Neurologi
Birthe Krogh Rasmussen                   Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Dagmar Beier                                  Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Ditte Harboe Danielsen                     Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Emilie Lund Laursen                         Neurologisk Afdeling Rigshospitalet

 

Radiologi
Rikke Beese Dalby                           Radiologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus
Vibeke André Larsen                        Radiologisk Afdeling, Rigshospitalet

 

Nuklearmedicin

Ian Law                                          Klinisk Fysiologisk & Nuklearmed. Afd, Rigshospitalet


* Repræsenterer DNOG som har tre pladser i DMCG.dk's repræsentantskabStyregruppe DNOR


Navn                               Repræsentation            Arbejdssted

Steinbjørn Hansen                      Leder af DNOR (RS)        Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Anne Kudsk Ragner                    RKKP                             RKKP-syd, OUH

Henriette Engberg                      RKKP                             RKKP-syd, OUH

Kelvin Gam-Jensen                     RKKP                             RKKP-syd, OUH
Jane Skjøth-Rasmussen              Neurokirurgi (RH)            Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Slavka Lukacova                        Onkologi (RM)                 Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Charlotte Haslund                      Onkologi (RN)                 Onkologisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Birthe K Rasmussen                   Neurologi (RH)                 Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

David Scheie                             Patologi (RH)                   Neuropatologisk Institut, Rigshospitalet

Christian Bonde Pedersen           Formand DNOG (RS)        Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital
Link til vedtægter for DNOG 


Link til vedtægter for DNOR