DNOR

Dansk Neuro-Onkologisk Register

Brugervejledning


Brugervejledning for TOPICA-databasenklik her

Vejledning analyserapport (egne data retur)klik her


Kommentarer, rettelser osv. til denne vejledning, henvendelse til:


Kelvin Gam-Jensen, datamanager

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Odense Universitetshospital

Kløvervænget 16, indgang 121, 5000 Odense C

E-mail:kelgam@rkkp.dk


eller


Henriette Engberg, epidemiolog

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Odense Universitetshospital

Kløvervænget 16, indgang 121, 5000 Odense C

E-mail:heengb@rkkp.dk

Skemaer


Aktuelle opdaterede DNOR-skemaer:


Gamle versioner


Gammel version < oktober 2011:

Forskning


Retningslinjer for udtræk fra DNOR findes på RKKPs hjemmesideklik her


Ved udtræk skal følgende variabellisteafkrydses:klik her


Hjælp til udtræk, henvendelse til:


Henriette Engberg, epidemiolog

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Odense Universitetshospital

Kløvervænget 16, indgang 121, 5000 Odense C

E-mail:heengb@rkkp.dk

Topica-database


For at gå direkte til login i TOPICA-databasen brug link på forsiden.


Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet.

Tilgang til databasen er testet med brug af Internet Explorer og Chrome browserne. Alternative browsere kan give problemer.

Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen.

For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte:


Brugeroprettelse af ny brugere: Følg vejledning og kontakt RKKP´s centrale brugeradgang (for TOPICA systemet):

https://www.rkkp.dk/support/

- mail sendes til brugeroprettelser@rkkp.dk med alle relevante oplysninger på det angivne skema.


Brugeroprettelse efter flytning af DNOR til Region Syd: Som tidligere udmeldt er brugere og brugeradgange, der ikke har været i brug de seneste 3 måneder, inaktiveret ved flytningen ultimo august 2021.

Hvis du oplever, at din brugeradgang bliver deaktiveret efter flytningen, da sendes mail til brugeroprettelser@rkkp.dk med alle relevante oplysninger, og der modtages svar hurtigst muligt. Aktuelt har man 72 timer til at logge ind i DNOR, før man deaktiveres igen. Blanket med relevante oplysninger tilgås her (for TOPICA database):

https://www.rkkp.dk/support/


Brugere på neurokirurgiske afdelinger oprettes med retteadgang til udrednings- og kirurgiformularer (læseadgang til stråle- og kemoformularer); brugere på onkologiske afdelinger oprettes med retteadgang til stråle- og kemoformularer (læseadgang til udrednings- og kirurgiformularer).


OBS – HUSK AT GIVE BESKED OM AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN.

Kontakt DNOR


Henvendelser vedr. DNOR kan ske til: 


Anne Kudsk Ragner

Kvalitetskonsulent

RKKP's Videncenter – Afdeling for databaseområde 2: Cancer og Cancerscreening

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Kløvervænget 30, indgang 216 st.th, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C

t:   21381916

e:   ankuds@rkkp.dk

w:  www.rkkp.dk

 

Hvad er DNOR


Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) er en klinisk national database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af primære hjernetumorer i Danmark. Der sikres valide data der kan bruges til forskning af hjernetumorer. Databasen åbner mulighed for at dokumentere den kliniske aktivitet og vurdere om behandlingsresultaterne er på højde med de ønskede mål.


DNOR er en forløbsorienteret produktionsdatabase, som har indsamlet data siden 2009. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) er i foråret 2015 blevet appliceret på DNOR, og i denne forbindelse er DNOR IT-mæssigt omlagt fra Klinisk Målesystem (KMS) til Topica.


Hovedprincippet i DNKK er automatisk generering af forløb baseret på registreringer i administrative registre, in casu Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret, som importeres til Topica. De kliniske afdelinger indtaster i Topica således kun eventuelle rettelser til de administrative data samt oplysninger, som ikke kan genereres via DNKK-algoritmer.